Veerle Geens, Notaris te Mechelen

 

Veerle Geens

Notaris te Mechelen

Gunsttarief in Vlaanderen voor schenking van bouwgrond

In Vlaanderen geldt tot 31 december 2019 een verlaagd schenkingstarief voor de schenking van een bouwgrond. Deze bijzondere verlaagde tarieven zijn gekoppeld aan een aantal voorwaarden. Daarnaast kan men kiezen om geen gebruik te maken van de bijzondere verlaagde tarieven en te schenken aan het gewoon tarief voor onroerende schenkingen. Deze zijn sinds 1 juli 2015 verlaagd.

Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen enerzijds schenkingen in rechte lijn en tussen echtgenoten/samenwonenden en anderzijds aan andere personen.

De volgende tariefstructuur is van toepassing:

Gedeelte van de schenking van EUR tot inbegrepen EUR Rechte lijn, tussen echtgenoten en samenwonenden
0 - 12.500 1 %
12.500,01 - 25.000 2 %
25.000,01 - 50.000 3 %
50.000,01 - 100.000 5 %
100.000,01 - 150.000 8 %
150.000,01 - 200.000 14 %
200.000,01 - 250.000 18 %
250.000,01 - 500.000 24 %
Boven 500.000 30 %
Tabel: In rechte lijn (grootouders-ouders-kinderen) en tussen echtgenoten en samenwonenden

 

 

Schenkingen aan andere personen:

  • tussen broers en zussen,
  • tussen ooms of tantes en neven of nichten
  • tussen alle andere personen.

Tot € 150.000 worden de normale schenkingstarieven teruggebracht tot een vlak tarief van 10%. Vanaf € 150.000,01 tot € 175.000 geldt een tarief van 50 % (broers en zussen), 55 % (ooms, tantes, neven, nichten) en 65 % (anderen).

Zit je boven de € 175.000 euro, dan geldt een tarief van 65 % (broers en zussen), 70 % (ooms, tantes, neven, nichten) en 80 % (anderen).

In een tabel weergegeven geeft dit het volgende:

Gedeelte van de schenking van EUR tot inbegrepen EUR Tussen broers en zussen Tussen ooms of tantes en neven of nichten Tussen alle andere personen
0 - 150.000 10 % 10 % 10 %
150.000,01 - 175.000 50 % 55 % 65 %
Boven 175.000 65 % 70 % 80 %
Tabel: Tussen broers en zussen, tussen ooms of tantes en neven of nichten, tussen alle andere personen.